Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
De Griffie (het secretariaat)

De Griffier wordt benoemd door het Parlement en geeft als algemeen secretaris van het Parlement leiding aan het secretariaat van het Parlement. Al het personeel van de Griffie ressorteert onder leiding van de Griffier. De Griffier zelf is geen lid van het Parlement. Bij afwezigheid van de Griffier wordt deze taken uitgevoerd door de plaatsvervangende Griffier.

Een aantal taken van de Griffier zijn:


Voorbereiding van de Parlementsvergaderingen;
Het juridisch adviseren van de voorzitter van het Parlement;
Het administratief en juridisch bijstaan van de Parlementsleden in brede zin des woords;
Zorg dragen voor de uitvoering van door het Parlement genomen besluiten;
Voorbereiden van de begrotingsprojectie van het Parlement en de jaarlijkse conceptplanning.